top of page
Laser.jpg

Laserterapi:

Laserljuset påverkar cellernas energiproduktion som skyndar på nybildning av celler och reparerar skadade celler vilket dämpar inflammation och svullnader, ger snabbare läkning av sår och eksem, snabbare läkning av led och senskador samt ger smärtlindring. Behandlingen är helt smärtfri.

Laserterapi ger: 
  • Ökad vävnadsuppbyggnad och celltillväxt.
  • Snabbare sårläkning
  • Reducerar fibrös vävnadsbildning (ärrbildning)
  • Antiinflammatorisk effekt.
  • Bättre nervfunktion
  • Stimulerar immunförsvaret
  • Smärtlindrar.

(7 dagars karenstid för tävling med hund efter beh. med Laser)

bottom of page