top of page
DSC02379.JPG

Elektroterapi

Med elektroterapi behandlar vi bland annat muskelspänningar, kroniska inflammationer, ledproblem, svullnader, nervskador och smärta. Det är en behandlingsmetod med mycket goda effekter som är helt smärtfri.

Vi behandlar med diadynamiska strömmar och mediumfrekvent galvanström. Strömmen skapar en djupgående, läkande process och gör att vi kan komma åt vävnader som ligger djupt där massagen inte kommer åt. 

Strömmen: 
  • Återställer normal muskeltonus och är muskelavslappnande.
  • Påskyndar/startar om inflammationsförloppet så att skadad vävnad läker fortare.
  • Förbättrar ledningshastigheten i nerverna.
  • Ökar cirkulation
  • Stimulerar lymforna.
  • Smärtlindrar.

(7 dagars karenstid för tävling med hund efter beh. med Elektroterapi.)

bottom of page